• Pzt - Cts: 9:00 - 17:00
 • + 90 312 446 85 65
 • info@hurbasin.org
 • Dernek Tüzüğü

  HÜR BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  Madde 1: Derneğin adı, Hür Basın Birliği Derneği’dir. Kısaca Basın Birliği Derneği olarak anılacaktır.

  Madde 2: Derneğin merkezi, Ankara’dadır. Adres değişikliği yapma yetkisi, Merkez dahilinde Genel Yönetim Kurulu’na aittir.

  DERNEĞİN AMACI VE İLKELERİ

  Madde 3: Derneğin Amacı ve İlkeleri

  1. Hür Basın Birliği Derneği, ulusal ve yerel basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla, düşünce ve ifade özgürlüğüne, fikir hayatının gelişmesine ve toplumun aydınlanmasına hizmet amacıyla çalışır. Dernek, siyasi amaç gütmeden, sosyal ve kültürel amaçlarla çalışmalar yapar.

   

  1. Dernek, yurtiçinde, lüzum gördüğü yerlerde şubeler açabilir, temsilcilikler verebilir.

  Derneğin Temel İlkeleri:

  • Ulusal ve özellikle yerel basına destek vermek
  • Telif hakları yasalarının çıkarılması ve uygulanmasının takipçisi olmak
  • Düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını sağlamak
  • Bilgi edinme ve telif haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak
  • Basın çalışanlarının mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak

   

  DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

  Madde 4: Derneğin Faaliyetleri

  1. Madde 3a’daki amaçları kabul eden yazılı basın ve sözlü yayın kuruluşlarının, uygun görülen alanlarda çıkarlarını korumak ve diğer benzeri birlik ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak.

   

  1. Basın yayınla ilgili tüm sorunların incelenmesine yardımcı olmak ve bu tür çalışmaları koordine etmek, benzeri kuruluşlardan bilgi alışverişinin yapılmasını sağlamak, bu yolda yayın çıkartmak.

   

  1. Üyelerin birbirleriyle ilişkilerin sağlamak amaçlı network ağı kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, haber ve organizasyon ajansı oluşturmak.

   

  1. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek.

   

  1. Üyelerin basın ve yayını her yönüyle ilgilendiren ulusal ve uluslararası anlaşmalara saygı göstermelrini sağlama, yayınlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çaba sarf etmek.

   

  1. Yazılı basın ve sözlü yayın kuruluşlarında çalışanları, çalıştıranları ve bu konuya gönül vermiş olanları; çevre bilinci, her türlü şiddet, kadın hakları, çocuk hakları, engelliler ve tüketici hakları ile toplumu her yönden olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar ile ilgili, mesleki ve diğer gelişmeler için yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak teknik anlamda seminerler, konferanslar ve çeşitli kitaplar ile eğitimini sağlamak. Kadın ve sivil toplumun güçlendirilmesi ve medya konularında projeler hazırlamak.

   

  1. Özel yazılı basın ve sözlü yayın kuruluşlarından çalışanların, çalıştıranların, bu konuya gönül vermiş olanların, mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve bu hakları geliştirmek ve bu konuda gerekli yardımda bulunmak.

   

  1. Dernek amaçları doğrultusunda derneğin yararına; menkul ve gayrımenkul almak, satmak, kiralamak, kiralatmak, inşa etmek veya ettirmek, ipotek almak veya ipotek vermek ve bu konumda her türlü girişim ve taahhüde girmek.

   

  1. Üyelerin menfaatlerine uygun olarak, lokal ve restoran açmak, bunları kiralamak ve kiralatmak, işletmek veya işlettirmek, bunun için gerekli her türlü anlaşma ve sözleşmeleri yapmak.

   

  1. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser. Balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

   

  1. Yurtiçinde ve dışında mesleki toplantılara temsilci göndermek.

   

  1. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

   

  1. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek.

   

  1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

   

  1. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

  Madde 5:Derneğin Çalışma Alanları

  Düşünce ve ifade özgürlüğü

  Telif hakları

  Farkındalık

  Ulusal ve yerel basın

  SORUMLULUK

  Madde 6: Dernek, insan haklarına, Atatürk ülkü ve ilkelerine, Anayasa’ya dayanan, milli, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı içinde, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaya hizmet etmeyi, Basın Ahlak Yasası’na ve sözlü yayınla ilgili yasalara uyulmasını sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmayı temel sorumluluk olarak benimser. Bu nedenle yıl içerisinde elde edilen gelirlerin en az %80’i dernek amaçları doğrultusunda harcanır. Geri  kalan %20’si ise derneğin ikamet ettiği yerin kira bedeli, telefon, elektrik, su, personel giderleri için harcanır.

   

  DERNEĞİN KURUCULARI

  Madde 7: Aşağıda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, tabiyeti ve ikametgah adresi yazılı bulunan Hür Basın Birliği Derneği kurucuları şunlardır:

  • Çevre bilinci, şiddet, kadın ve çocuk hakları gibi konularda kullanılan basın dili ile ilgili eğitimler vermek

   

  Teacher shortage across the country schools around the u.